beerot-org-bbeitecha-4-mich

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו מכאן מקבלים גישה לסמינר בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרך לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות מדיטציה […]

beerot-org-bbeitecha-4-as

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו מכאן מקבלים גישה לסמינר בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרך לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות מדיטציה […]

beerot-org-bbeitecha-4-r

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו מכאן מקבלים גישה לסמינר בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרך לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות מדיטציה […]

beerot-org-bbeitecha-4-s

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו מכאן מקבלים גישה לסמינר בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרך לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות מדיטציה […]

bbeitecha-4-wb

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו מכאן את מקבלת גישה לסמינר בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרכי לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות […]

bbeitecha-4-mb

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו כאן משריינים מקום לסמינר בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרך לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות מדיטציה […]

bbeitecha-4-w

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו כאן את משריינת מקום לסדנאות בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרכי לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות […]

bbeitecha-4-m

יומיים של התחדשות פנימית בשידור חי מתחילים עכשיו כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי אצלך בבית כ"ח -כ"ט באדר // 31.3-1.4 חמישי – שישי כאן אתה משריין מקום לסדנאות בשידור חי החל מהרגע הזה: נפתחת בפניך ההזדמנותלקבל את מפת הדרכים לִחְיוֹת את העולם הזה מתוך שלווה מתמשכת ושמחה בהוֹוֶה מבלי שתצטרך לנסוע למקום רחוק… בְּבֵיתְךָ הכנס המרכזי לסדנאות […]

beitecha

בְּבֵיתְךָ כ"ח – כ"ט באדר// 31.3-1.4 חמישי – שישי הכניסה חופשית לאורך כל השידוריםולכן צריך לשריין מקום מראש דרך הטופס הבא: בְּבֵיתְךָ מתוך ביתינו אנו מבקשים לגלות את החירות הפנימית ולשמוח ממקום שאינו תלוי במציאות החיצונית הצטרפו אלינו ליומיים של התבוננות פנימה (בשידור חי וללא עלות) דרך ניגון לימוד ותרגול מדיטציה יהודית לקבל כלים מעשיים […]

ברוכים הבאים

כניסה לחשבון

צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם