בארות

מרחב בו אפשר לעצור ולהסיט את התודעה מהחוץ אל הפנים,
לחדש את הקשר בין הגוף לנפש ובין העולם הזה למה שמעבר.

העמותה מהווה גוף ארגוני תומך למורים ומורות המלמדים מדיטציה יהודית.

דרכים חדשות נפתחות

הסדנאות הקרובות

גברים

הסדנאות הקרובות

נשים